เกร็ดความรู้คณิตศาสตร์ ค31101

คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

มิถุนายน 14, 2012 • Posted by:

ในทางคณิตศาสตร์ เราใช้คำว่าเซตในความหมายของคำว่า กลุ่ม หมู่ เหล่า กอง ฝูง ชุด และเมื่อกล่างถึงเซตของสิ่งใด ๆ จะทราบได้ทันทีว่าในเซตนั้นมีอะไรบ้าง เราเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิก นิยามคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดย “เซต” เซตหนึ่ง เราหมายถึงการสะสมรวบรวมใดๆ ที่ให้ชื่อว่าเข้าเป็นหน่วยเดียวกันทั้งหมด ของวัตถุที่ให้ชื่อว่าที่แตกต่างกัน (ซึ่งเรียกว่า “สมาชิก” ของตามความเข้าใจของเรา หรือตามความคิดของเรา ดังนั้นสมาชิกของเซตเซตหนึ่งจึงสามารถเป็นอะไรก็ได้ เช่น ตัวเลข ผู้คน ตัวอักษร หรือเป็นเซตของเซตอื่น เป็นต้น เซตต้องเขียนแทนด้วยอักษรตัวใหญ่ เช่น A, B, C ฯลฯ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ในประโยคที่ว่า เซต A และ B เท่ากัน หมายความว่า ทั้งเซต A และเซต B มีสมาชิกทั้งหมดเหมือนกัน (ตัวอย่างเช่น สมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซต A ก็ต้องเป็นสมาชิกของเซต […]

image_asp_

http://www.thaistudyfocus.com/tag/

Advertisements