โครงสร้างรายวิชา

Google                        youtube                      PSV                      สพม11

  โครงสร้างรายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

รหัสวิชา   ค 32102                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                     เวลา 40  ชั่วโมง                             อัตราส่วนคะแนน  70 : 30

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ลำดับ

ค 4.1 ม. 5/4

ค 4.1 ม. 5/5

ค 4.2 ม. 5/6

ค 4.2 ม.5/2

 

1. ลำดับ   –  ลำดับ-  ลำดับเลขคณิต

–  ลำดับเรขาคณิต

 

19

35

สรุปทบทวนภาพรวม( สอบกลางภาค)

1

10

2

อนุกรม

ค 4.1 ม. 5/4

ค 4.1 ม. 5/5

ค 4.2 ม. 5/6

ค 4.2 ม.5/2

2. อนุกรม    – อนุกรมเลขคณิต- อนุกรมเรขาคณิต

– การหาผลบวก  n พจน์แรก

ของอนุกรม

19

35

สรุปทบทวนภาพรวม ( สอบปลายภาค)

1

20

รวมทั้งภาคเรียน

40

100

หมายเหตุ    ค6.1   ม. 5/1- 5/6  จัดการเรียนการสอนแทรกเข้ากับตัวชี้วัดอื่นๆ

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s