แบบฝึกหัดที่4พื้นฐาน การให้เหตุผล

แบบฝึกหัดที่ 13พื้นฐาน

การให้เหตุผล

ชื่อ…………………………………………..สกุล………………………………………..ชั้นม……………..เลขที่……………..

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาอย่างมีเหตุผล

1. ในการสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศเป็นการใช้เหตุผลแบบใด

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. การให้เหตุผลแบบอุปนัยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆหรือไม่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. การพิพากษาว่าจำเลยถูกหรือผิดของผู้พิพากษาเป็นการให้เหตุผลแบบใด

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ทุกครั้งที่นายจิรัญมีประชุม นายจิรัญจะเข้าประชุมสายทุกครั้ง ต่อมานางอลินนัดนายจิรัญไปทานข้าว นางอลินคาดว่านายจิรัญต้องมาช้าแน่ๆนางอลินมีเหตุผลใดที่ไปคาดคะเนอย่างนั้น

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ตอนที่ 2

1. จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย หาพจน์ที่ n ของจำนวนต่อไปนี้

         1, 2 ,4 ,8 ,16, …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย หาพจน์ที่ n ของจำนวนต่อไปนี้

         4, 8 ,12 ,16 ,20, …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3.  จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย หาพจน์ที่ n ของจำนวนต่อไปนี้

         1, 9 ,27 ,81 , …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย หาผลบวกของ1+3+5+7+9+…+101

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย  สรุปหาเงื่อนไขเพิ่มเติมทำให้ข้อความต่อไปนี้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์ ถ้า n  เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว  เป็นจำนวนเฉพาะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย หาพจน์ที่ n ของจำนวนต่อไปนี้

         1,5 ,9 ,13 ,17, …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s