แบบฝึกหัดที่5พื้นฐาน บทที่2การให้เหตุผลแบบนิรนัย

 

แบบฝึกหัดที่ 12พื้นฐาน

บทที่ 2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย

ชื่อ…………………………………………..สกุล………………………………………..ชั้นม……………..เลขที่……………..

 

จงใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อความต่อไปนี้

1. เหตุ    นกทุกตัวเป็นสัตว์มีปีก

                เป็ดทุกตัวเป็นสัตว์มีปีก

   ผล       นกทุกตัวเป็นเป็ดชนิดหนึ่ง

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  เหตุ  โดยธรรมดาแล้ว ผู้ชายชอบจีบสาว

                แจ๋วชอบจีบสาว

   ผล       แจ๋วเป็นผู้ชาย

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. เหตุ    วัวมี 4 ขา

                หมูไม่เป็นวัว

   ผล       หมูไม่มี 4 ขา

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  เหตุ  นักเรียนทุกคนชอบสีฟ้า

                นักเรียนบางคนชอบสีขาว

   ผล       นักเรียนที่ชอบสีขาวบางคนชอบสีฟ้า

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

5. เหตุ    ชาวนาบางคนเป็นเศรษฐี

                เศรษฐีบางคนเป็นคนดี

   ผล       เศรษฐีบางคนไม่เป็นชาวนาและไม่เป็นคนดี

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.เหตุ     จำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็ม

                จำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นจำนวนจริง

   ผล       จำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนจริง

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.เหตุ     จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัวทุกจำนวนเป็นจำนวนคู่

                7 หารด้วย 2 ลงตัว

   ผล       7 เป็นจำนวนคู่

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.เหตุ     ดาวบางดวงไม่มีแสงสว่างในตัวเอง

                สัตว์บางตัวไม่มีแสงสว่างในตัวเอง

   ผล       สัตว์บางตัวไม่ใช่ดาว

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.เหตุ     แมวทุกตัวมี 4 ขา

                ไม่มีสัตว์ 4 ขาใดๆมีมือ

   ผล       แมวทุกตัวไม่มีมือ

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s