แบบฝึกหัดที่6พื้นฐาน บทที่2 การให้เหตุผล

แบบฝึกหัดที่ 11พื้นฐาน

บทที่ 2 การให้เหตุผล

ชื่อ…………………………………………..สกุล………………………………………..ชั้นม……………..เลขที่……………..

1. จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย สรุปผลเกี่ยวกับจำนวนสับเซตของเซตจำกัดที่มีสมาชิก n ตัว

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.  จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย สรุปผลหาคำตอบของ  1111, 11111,111111,

1111111………….. และ 11111111…………..

3. จงสังเกตการณ์หาผลบวกของจำนวนคู่ แล้วใช้ข้อสังเกตดังกล่าวหาผลบวกของ 2+4+6+8+……+50

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. จงหาว่า ผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนที่เป็นจำนวนคี่จะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. จงหาจำนวน a จากแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้ โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย

1) 5,3,1,-1,-3,a             ……………………………………

2) 1,4,9,16,25,a             ……………………………………

3) 8,14,20,26,a              ………………………………….

4) -8,-5,-2,1,a               ………………………………….

5) จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย สรุปผลหาคำตอบของ  373, 376,379,

3712………….. และ 3724…………..

 

6. จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไป โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ

               

6.1)        3              =      

          3+6         =      

          3+6+9    =      

          3+6+9+12            =      

          ……………………    =         ………………………………………..

6.2)          3434              =       1,156

          334334              =       111,556

          3,3343,334    =       ………………………………………………

…………………………..     =      ………………………………………………

 

7. จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย หาพจน์ที่ n ของจำนวนต่อไปนี้  1,2,4,8,16,……….

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย หาพจน์ที่ n ของจำนวนต่อไปนี้  3,6,9,12,……….

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย หาหลักหน่วยของ

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s