แบบฝึกหัดที่3พื้นฐาน บทที่2 การให้เหตุผล

แบบฝึกหัดที่ 10พื้นฐาน

บทที่ 2 การให้เหตุผล

ชื่อ…………………………………………..สกุล………………………………………..ชั้นม……………..เลขที่……………..

1. นางพิมพาไปจ่ายตลาด ทุกครั้งที่นางพิมพาซื้อส้มจากนางมานี นางมานีจะ แถมส้มเพิ่มให้อีก 1 ลูกทุกครั้ง ต่อมานางมานีไม่ขายส้ม แต่ไปขายทุเรียน นางพิมพาจึงบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าไปซื้อทุเรียนจากนางมานี นางมานีจะแถมทุเรียนให้ 1 ลูกอยากทราบว่า นางพิมพาใช้เหตุผลอะไรจึงสรุปว่านางมานีจะแถมทุเรียนให้ 1 ลูก ถ้าไปซื้อทุเรียนจากนางมานี

ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. จากการสอบถามประชาชนจำนวน 100 คน ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะปรากฏทุกคนโดนปรับคนละ 100 บาท ดังนั้น จึงสรุปผลว่า ถ้าผู้ใดทิ้งขยะในที่สาธารณะจะต้องโทษ ถูกปรับ 100 บาทอยากทราบว่า การสรุปผลดังกล่าวใช้เหตุผลแบบใด

ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. จงหาเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ทำให้การสรุปผลว่าเป็นจำนวนเฉพาะ เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก เป็นการสรุปผลที่สมบูรณ์แบบ (เป็นจริงเสมอ)

ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ให้สังเกตการณ์เรียงของจำนวนต่อไปนี้ 1,3,5,7,……..จงหาพจน์ที่ n(พจน์ทั่วไป)ของจำนวนดังกล่าว

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ให้สังเกตการณ์เรียงของจำนวนต่อไปนี้ 1,6,11,16,21,……..จงหาพจน์ที่ n(พจน์ทั่วไป)ของจำนวนดังกล่าว

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. จงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย หาค่าต่อไปนี้

                158737   111111                                 1587356  ……..(1)

                1587314   222222                                                    .

          1587321  333333                                               .

                                  .                                          1587377  …………..(2)

                      .

2. จงพิจารณาการให้เหตุผลแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่

1. เหตุ   1. สัตว์ 4 เท้าทุกตัวเลี้ยงลูกด้วยนม

             2. สุนัขทุกตัวเป็นสัตว์ 4 เท้า

    ผล   สุนัขเลี้ยงลูกด้วยนม

วิธีทำ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. เหตุ   1. นกทุกตัวมีปีก

             2. ค้างคาวมีปีก

    ผล   ค้างคาวเป็นนก

วิธีทำ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. เหตุ   1. คนทำดีบางคนไม่ได้ดี

             2.คนได้ดีทุกคนร่ำรวย

    ผล   คนทำดีทุกคนร่ำรวย

วิธีทำ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.  เหตุ   1. คนที่ไม่สูบบุหรี่ทุกคนมีสุขภาพดี

               2. นักเรียนชายบางคนสุขภาพดี

                 3. วินัยเป็นนักเรียนชาย

    ผล   วินัยไม่สูบบุหรี่

วิธีทำ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s