แบบฝึกหัดที่1พื้นฐาน เรื่องเซตพื้นฐาน

แบบฝึกหัดที่ 1

เรื่อง เซต(พื้นฐาน)

ชื่อ………………………………….สกุล……………………………..ชั้นม………เลขที่……………

1. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก

1) เซตของพยัญชนะภาษาอังกฤษ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) เซตของจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่า 20

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3)เซตของจำนวนเต็มบวก

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) เซตของสระในภาษาอังกฤษ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5){เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 และน้อยกว่า 8}

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไข

1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) {ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส}

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. เซตต่อไปนี้ เซตใดเป็นเซตจำกัด เซตใดเป็นเซตอนันต์ เพราะอะไร

1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3)  เป็นจำนวนเต็มบวก และ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4)  เป็นจำนวนจริง และ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. จงบอกจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้

                1)                       ;    ……………………………

                2)                       ;    ……………………………

                3)                       ;     ……………………………

                4)                       ;    ……………………………

                5)                       ;    ……………………………

  

5. เซตต่อไปนี้มีเซตใดบ้างที่เท่ากัน

1) และ…………………………………………………………………………………….

2) และ เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 10}………………………………………………………….

3) และ เป็นจำนวนเต็มคู่}……………………………………………………………………………………

4) เป็นจำนวนเต็ม และ และ………………………………………………………………………….

 

6.เซตต่อไปนี้มีเซตใดบ้างที่เทียบเท่ากัน

1) และ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) และ เป็นจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่า 10}

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) และ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) เป็นจำนวนคี่ที่น้อยกว่า 10} และ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) และ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

 

 

 

Advertisements

3 responses to “แบบฝึกหัดที่1พื้นฐาน เรื่องเซตพื้นฐาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s