แบบฝึดหัดที่2พื้นฐาน เรื่องการดำเนินของเซต

 แบบฝึกหัดที่ 2

เรื่อง การดำเนินการของเซต

ชื่อ……………………………………สกุล…………………………ชั้นม………เลขที่……………

1.จงหาสับเซตทั้งหมดของเซตต่อไปนี้

1)                                                                                                                              2)

……………………………………………………………………..                    ………………………………………………………………………..

3)                                                                                                                              4)

………………………………………………………………………                   ………………………………………………………………………..

2. จงหาเพาเวอร์เซตของเซตต่อไปนี้

1)                                                                                                                                 2)

………………………………………………………………………                    ………………………………………………………………………..

3)                                                                                                                                4)

………………………………………………………………………                    ………………………………………………………………………..

3. จงหาผลลัพธ์ของการดำเนินการของเซตต่อไปนี้ เมื่อ กำหนดให้ และ

และ

1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. กำหนดเอกภพสัมพัทธ์และให้ และแล้ว จงตอบคำถามต่อไปนี้

1)   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4)   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s