แบบฝึกหัดที่3พื้นฐาน เรื่องการดำเนินการของเซต(ต่อ)

แบบฝึกหัดที่ 3พื้นฐาน

เรื่อง การดำเนินการของเซต(ต่อ)

ชื่อ…………………………………………..สกุล…………………………………….ชั้นม………เลขที่……………

1. กำหนดให้  จงหาสับเซตของ A ทั้งหมด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. กำหนดให้  จงหาสับเซตของ A ทั้งหมด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. กำหนดให้  จงหาสับเซตแท้ของ B ที่มีสมาชิกอย่างน้อย 2 ตัว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. กำหนดให้ ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

1) ……………………………………………..  2) …………………………………………….

3) ………………………………………4) …………………………………………….

5) ……………………………………………..  6) …………………………………………….

8) ……………………………………………………  9) ……………………………………

 

5. ให้  และจงหาเซตที่เป็นสับเซตของ A และเป็นสับเซตของ B พร้อมกัน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก ข้อใดผิด พร้อมทั้งให้เหตุผล

1) ถ้า  และ  แล้ว

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

2) ถ้า  และ  แล้ว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3) ถ้า  และ  แล้ว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4) ถ้า  และ  แล้ว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5) ถ้า  และ  แล้ว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6)  ถ้า เป็นเซตจำกัด และ  แล้ว A และ B เป็นเซตที่เทียบเท่ากัน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7)  ถ้า เป็นเซตจำกัดที่เทียบเท่ากันแล้ว 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8)   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s