โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ราชภัฏโคราช จัดอบรมครูกลุ่มระดับสูงรุ่นที่ 2

จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 15:34:21 น.

imagesCAUHQDK4

กรุงเทพฯ–1 ต.ค.–มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมครูกลุ่มระดับสูงรุ่นที่ 2 “กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ป.1-3)” ระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2555 และ “กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)” ระหว่างวันที่ 24 – 28 กันยายน 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีเนื้อหาทั้งหมด 8 เรื่อง ใช้เวลาในการอบรม 5 วัน จำนวน 36 ชั่วโมง การอบรมมีทั้งวิธีการบรรยายและปฏิบัติกิจกรรม โดยเน้นให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล โดยมีเรื่องที่อบรมดังนี้ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาสาระจำนวนและการดำเนินการ การแก้ปัญหา สาระการวัด การแก้ปัญหาสาระเรขาคณิต การแก้ปัญหาสาระพีชคณิต การแก้ปัญหาสาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การแก้ ปัญหากับโครงงานคณิตศาสตร์ และการประเมินผลการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์

ติดต่อ:

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร.044-009009

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s