โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ มรนม. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล

จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 10:59:18 น

   untitled

  กรุงเทพฯ–19 พ.ย.–มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้จัดการอบรมเรื่อง “การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตร คณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล” ณ ห้องประชุม 32.03.01 ซึ่งได้รับเกียรติ จาก Prof.Dr.Andy Lui ผู้เชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอัจฉริยภาพ จาก Department of Mathematics of Alberta ประเทศ Canada เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้า อบรมได้มีความรู้ในการพัฒนาทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนให้มีความรู้ ทางคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากลต่อไปในอนาคต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s